POPULAR REGION! A property was booked in North Wales 7 minutes ago

15 people have recently viewed this property

Harlech 5 - Matholwch

Harlech, North Wales & Snowdonia (Ref. 1008868)

 • Rating Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes

 • Sleeps 2

 • Bedrooms 1

 • Bathrooms 1

 • Pets No

 • View on map

 • Rating Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes

 • Sleeps 2

 • Bedrooms 1

 • Bathrooms 1

 • Pets No

 • View on map

Features

 • Icon/Feature/Off-road parking Off road parking
 • Icon/Feature/Smoke-free Smoke-free
 • Icon/Feature/WiFi Broadband / WiFi
 • Mr Yearsley

  “Location & apartment spot on”

The property

One of five fabulous luxury holiday apartments.

On the second floor, this apartment is modern, trendy and tastefully decorated and furnished.

Less than a minute to the nearest shops on the High Street in Harlech or a super short drive to the stunning Harlech golf course! "One of five luxury apartments in the grounds of the medieval Harlech Castle, sleeping two people.

With a 3 day complimentary 'Explorer pass' you can enjoy access to some of Cadw's most popular heritage sites!" One ensuite bedroom with super king bed that can be twin beds by prior request.

The ensuite shower has a shower, heated towel rail, wash hand basin and loo.

Open living area with kitchen, dining area and sitting room with iPod docking station, Smart TV, iPod docking station.

Combined microwave, Bosch oven & grill, oven & hob, fridge with small freezer compartment Wifi Linen and towels provided Amenities in walking distance Note: a parking space will be reserved for you During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car. Un o bum fflat gwyliau moethus gwych.

Ar yr ail law mae'r fflat hwn yn fodern, yn ffasiynol ac wedi'i addurno a'i ddodrefnu'n chwaethus.

Llai na munud i'r siopau agosaf ar y Stryd Fawr.

Llai na munud i'r siopau agosaf ar y Stryd Fawr yn Harlech neu daith fer iawn i gwrs golff trawiadol Harlech!

Un o bum fflat moethus ar dir Castell canoloesol Harlech, yn cysgu dau o bobl.

Gyda thocyn Explorer tri diwrnod di-dâl gallwch fwynhau mynediad irai o safleoedd treftadaeth mwyaf poblogaidd Cadw!

Mae aelodau Cadw yn cael gostyngiad o 10%! Gallwch dderbyn y cod disgownt trwy gysylltu â thîm aelodaeth Cadw yn cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, gan nodi eich rhif aelodaeth. • Un ystafell wely ensuite: 1 gwely’r brenin mawr, sy’n gallu cael ei rannu yn ddau wely ar gais • 1 x ystafell gawod gyda chawod, rheilen tywelion wedi'i gynhesu, basn ymolchi a thoiled • Ardal fyw agored gyda chegin, ardal fwyta ac ystafell eistedd gyda gorsaf iPod a theledu clyfar • Gorsaf docio iPod, teledu clyfar a microdon, popty/ffwrn a gril Bosch, popty/ffwrn a hob, oergell gyda rhewgell fach • Wi-Fi • Darperir llieiniau a thywelion • Cyfleusterau ar gael o fewn pellter cerdded • Nodyn: bydd lle parcio yn cael ei gadw ar eich cyfer • Yn ystod eich arhosiad, rhaid i chi arddangos yr arwydd a ddarperir yn y fflat ar eich car. Ynglŷn â'r lleoliad HARLECH Abermaw 11 milltir; Porthmadog 10 milltir. Wedi'i leoli mewn lleoliad godidog rhwng y mynyddoedd a'r môr mae Harlech yn dref fach hyfryd sydd wedi'i chysgodi gan ei chastell mawreddog o'r 13eg ganrif.

Mae Castell Harlech yn cael ei gydnabod fel y castell mwyaf trawiadol o'r holl gestyll a adeiladwyd yng ngogledd Cymru gan Edward I ac sydd â statws Treftadaeth y Byd.

Mae'r dref yn boblogaidd iawn gyda golffwyr, sy'n dod i fwynhau cwrs enwog Royal St Davids, tra bod y traeth tywodlyd gerllaw yn fendigedig ar gyfer y teulu cyfan heb son am y teithiau cerdded hir.

Mae Harlech yn cynnig amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau gan gynnwys tai bwyta o safon uchel.

Tra bod Parc Cenedlaethol Eryri yn eich amgylchynu mae traethau hyfryd Bae Ceredigion hefyd yn eich gwahodd i ymweld â nhw. Nodyn: Bydd lle parcio yn cael ei gadw ar eich cyfer.

Yn ystod eich arhosiad, bydd rhaid i chi arddangos yr arwydd a ddarperir yn y fflat ar eich car.

Bydd mwy o fanylion am barcio yn cael ei gynnwys yn eich pecyn gwybodaeth. Nodyn: Mae gostyngiad o 10% i bawb sy’n aelod o Cadw.

Summary

 • One bedroom: 1 x ensuite super king that can be twin beds by request
 • 1 x shower room with shower, heated towel rail, wash hand basin and loo
 • Open living area with kitchen, dining area and sitting room with iPod docking station, Smart TV. Note: CADW membership is a 10% discount
 • You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, quoting your membership number
 • Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code.
 • iPod docking station, Smart TV &
 • Combined microwave, Bosch oven & grill, oven & hob, fridge with small freezer compartment
 • Wifi
 • Linen and towels provided
 • Amenities in walking distance
 • Note: a parking space will be reserved for you
 • During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car.

About the location

HARLECH

Barmouth 11 miles; Porthmadog 10 miles.

Situated in a magnificent position between the mountains and the sea, the delightful small town of Harlech is dominated by its majestic 13th century castle. Harlech Castle is recognised as the most impressive of all those built in North Wales by Edward I and has World Heritage status. The town is very popular with golfers, who come to enjoy the famous Royal St. Davids course, whilst the beautiful sandy beach is wonderful for family fun and long walks. Harlech offers an excellent variety of amenities including some good quality restaurants, whilst the whole of the Snowdonia National Park, together with the sandy beaches of Cardigan Bay, are all within easy reach.

Note: A parking space will be reserved for you. During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car. Further details regarding parking will be in your travel information.
Note: CADW membership is a 10% discount. You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, quoting your membership number. Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code.

This property offers the following short breaks:

 • Winter
 • Off-season
 • Last minute
 • Christmas
paper-airoplane-icon Created with Sketch.

Sign up for exclusive offers and discounts sent straight to your inbox

Uh oh! An error occurred, could you double-check your email?

Tick Created with Sketch.

Thank You! You have subscribed successfully

Due to travel within the next 7 days? Please choose from the following:

Amend your holiday

Log into your account now to change the dates of your holiday:

Change my dates

Speak to a member of our team

Please have your booking reference ready when calling, eg. AB12C-34-EN

01248 430258

DISMISS

Due to travel on or before 3rd July 2020? Please choose from the following:

Amend your holiday

Log into your account now to change the dates of your holiday:

Change my dates

Contact us

Please submit your request with your booking reference below. This will help us locate your booking and get back to you as quickly as possible.

DISMISS

Contact us

Please submit your request with your booking reference below. This will help us locate your booking and get back to you as quickly as possible.

DISMISS