Secure your holiday for £20. Limited availability, could end at any time.
All available departures from 23/01/24. Selected properties only.T&Cs apply
Icon/Navigation/Chevron/Left Back to search

Harlech Apartments - Matholwch

Harlech, North Wales & Snowdonia (Ref. 1008868)

4.6

Menai Holiday Cottages rating Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon

 • 2 Guests

 • 1 Bedroom

 • 1 Bathroom

 • Pets No

 • Show on map

Features

 • Off road parking
 • Broadband / WiFi
 • Pet Free

Reviews & Ratings

Accuracy of the listing
Cleanliness
Comfort
Facilities and Maintenance

* Based on a combined average customer score

Group 2 Created with Sketch.

61 Customer Review(s)

 • Wendy

  “Wonderful place to stay and relax…very quaint, throughly enjoyed it.”

  General store has fantastic fresh baked bread, but get there early, as they sell out quickly. Highly recommend!

  General store has fantastic fresh baked bread, but get there early, as they sell out quickly. Highly recommend!

  - Wendy, June 2024

Summary

 • One bedroom: 1 x ensuite super king that can be twin beds by request
 • 1 x shower room with shower, heated towel rail, wash hand basin and loo
 • Open living area with kitchen, dining area and sitting room. Un ystafell wely: 1 x super king ensuite y gellir ei welyau twin ar gais
 • 1 x ystafell gawod gyda chawod, rheilen dyweli wedi'i gynhesu, basn golchi dwylo a thoiled
 • Ardal fyw agored gyda chegin, ardal fwyta ac ystafell eistedd.
 • iPod docking station, Smart TV
 • Combined microwave/grill, Bosch oven, grill & hob, fridge with small ice box compartment, dishwasher
 • WiFi
 • Linen and towels provided
 • Amenities within walking distance
 • Gorsaf docio iPod, Teledu Clyfar
 • Microdon cyfun, popty Bosch, gril a hob, oergell gyda rhan fach o rewgell
 • WiFi
 • Darperir llieiniau a thywelion
 • Cyfleusterau o fewn pellter cerdded.

The property

Harlech 5 - Matholwch is a second floor holiday apartment amongst five others set within the grounds of Harlech castle in Snowdonia.

Like the others, this is a modern and luxuriously decorated holiday apartment ideal for a couples getaway.

Shops, restaurants and cafes are all within a one minute walk! The open plan sitting room, kitchen and dining area is a lovely, bright space.

A sofa and chair is set around a TV & iPod docking station.

Set in the window is a dining table seating two people. The modern kitchen includes a microwave, Bosch oven, hob & grill, fridge with freezer compartment.

The relaxing bedroom has a zip n link bed which is made up as a large double as standard but can be two singles by prior request. There is a lovely shower room with shower, heated towel rail, wash hand basin and loo. Harlech 5 - Matholwch has a castle, visitors centre, and cafe surrounding it, but they close in the evenings.

There are places to eat and drink nearby, as well as beaches and golf courses.Whether you’re after a relaxing romantic weekend away or a fun-filled week, this luxurious holiday apartment in Snowdonia could be perfect for you.

With attractions, activities and fab experiences to be had nearby, why not book it today and you could be enjoying a holiday in no time? In the event your chosen dates are booked, please check the other apartments on site for availability 1008864- Branwen, 1008865 – Bendigeidfran, 1008866 - Efnisien, 1008867 - Gwern. Note: Special offer to guests: 20% off Cadw Membership Enjoy: Unlimited access to more than 100 historic sites in Wales 10% off Cadw gift shops 50% off entry to English Heritage and Historic Scotland sites FREE entry to English Heritage and Historic Scotland on renewal FREE entry to Manx National Heritage properties FREE membership pack including car sticker and full colour map To take advantage of this offer, please look for the instructions in your key collection details.

Mae Matholwch yn fflat gwyliau ail lawr ymhlith pump arall sydd wedi’i leoli ar dir castell Harlech yn Eryri.

Fel y lleill, mae hwn yn fflat gwyliau modern wedi'i addurno'n foethus sy'n ddelfrydol ar gyfer gwyliau i gyplau.

Mae siopau, bwytai a chaffis i gyd o fewn munud i gerdded! Mae'r ystafell eistedd cynllun agored, y gegin a'r ardal fwyta yn ofod hyfryd, llachar.

Mae soffa a chadair wedi'u gosod o amgylch gorsaf docio teledu ac iPod.

Wedi'i osod yn y ffenestr mae bwrdd bwyta gyda dau berson yn eistedd. Mae'r gegin fodern yn cynnwys microdon, popty Bosch, hob a gril, oergell gyda rhan rhewgell. Mae gan yr ystafell wely ymlaciol wely cyswllt sip sydd wedi'i wneud fel dwbl mawr fel y safon ond gall fod yn ddwy sengl ar gais ymlaen llaw. Mae yna ystafell gawod hyfryd gyda chawod, rheilen dyweli wedi'i gynhesu, basn golchi dwylo a thoiled. Harlech 5 - Mae gan Matholwch gastell, canolfan ymwelwyr, a chaffi o’i amgylch, ond maent yn cau gyda’r nos.

Mae yna lefydd i fwyta ac yfed gerllaw, yn ogystal â thraethau a chyrsiau golff.

P’un ai ydych chi ar ôl penwythnos hamddenol rhamantus i ffwrdd neu wythnos llawn hwyl, gallai’r fflat gwyliau moethus hwn yn Eryri fod yn berffaith i chi.

Gydag atyniadau, gweithgareddau a phrofiadau gwych i’w cael gerllaw, beth am ei archebu heddiw ac fe allech chi fod yn mwynhau gwyliau mewn dim o dro. Os bydd eich dyddiadau dewisedig wedi eu harchebu, gwiriwch argaeledd y fflatiau eraill ar y safle 1008865 – Bendigeidfran, 1008866 - Efnisien, 1008867 - Gwern. Nodyn: Cynnig arbennig i westeion: 20% oddi ar Aelodaeth Cadw Mwynhewch: Mynediad diderfyn i fwy na 100 o safleoedd hanesyddol yng Nghymru 10% oddi ar siopau anrhegion Cadw 50% oddi ar fynediad i safleoedd English Heritage a Historic Scotland Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu Mynediad AM DDIM i eiddo Treftadaeth Genedlaethol Manaweg Pecyn aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn I fanteisio ar y cynnig hwn, edrychwch am y cyfarwyddiadau yn eich manylion casglu allweddol Ynglŷn â'r lleoliad HARLECH Abermaw 11 milltir; Porthmadog 10 milltir. Wedi'i leoli mewn lleoliad godidog rhwng y mynyddoedd a'r môr mae Harlech yn dref fach hyfryd sydd wedi'i chysgodi gan ei chastell mawreddog o'r 13eg ganrif.

Mae Castell Harlech yn cael ei gydnabod fel y castell mwyaf trawiadol o'r holl gestyll a adeiladwyd yng ngogledd Cymru gan Edward I ac sydd â statws Treftadaeth y Byd.

Mae'r dref yn boblogaidd iawn gyda golffwyr, sy'n dod i fwynhau cwrs enwog Royal St Davids, tra bod y traeth tywodlyd gerllaw yn fendigedig ar gyfer y teulu cyfan heb son am y teithiau cerdded hir.

Mae Harlech yn cynnig amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau gan gynnwys tai bwyta o safon uchel.

Tra bod Parc Cenedlaethol Eryri yn eich amgylchynu mae traethau hyfryd Bae Ceredigion hefyd yn eich gwahodd i ymweld â nhw.

Note: We are unable to accept bookings with a Sunday arrival date.
Note: This property has a Good Housekeeping Bond of £250
Note: A parking space will be reserved for you. During your stay, you must display the sign provided in the foyer in your car. Further details regarding parking will be in your travel information.
Note: 10% discount for Cadw Members when booking your stay at any of the Harlech Apartments. You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmemberships@golleyslater.co.uk ( telephone 02920786022) quoting your membership number. Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code’.
Note: The load max for the lift is 400KG Maximum, capacity for the lift is 2 persons, guests must not exceed the maximum capacity and any misuse of the lift by guests may incur repair costs.
Note: Baby equipment is NOT provided
Note: Access statement available on request
Note: Please be aware the lift only goes to the first floor and services Branwen, Bendigeidfran and Efnisien. There are stairs from the 1st floor to Matholwch and Gwern on the 2nd floor.

Note: This property has a Good Housekeeping bond of £250.

View on map

About the location

HARLECH

Barmouth 11 miles; Porthmadog 10 miles.

Situated in a magnificent position between the mountains and the sea, the delightful small town of Harlech is dominated by its majestic 13th century castle. Harlech Castle is recognised as the most impressive of all those built in North Wales by Edward I and has World Heritage status. The town is very popular with golfers, who come to enjoy the famous Royal St. Davids course, whilst the beautiful sandy beach is wonderful for family fun and long walks. Harlech offers an excellent variety of amenities including some good quality restaurants, whilst the whole of the Snowdonia National Park, together with the sandy beaches of Cardigan Bay, are all within easy reach.

This property offers the following short breaks:

 • Winter
 • Off-season
 • Last minute
 • Christmas