Secure your holiday for £20. Limited availability, could end at any time.
All available departures from 23/01/24. Selected properties only.T&Cs apply
Icon/Navigation/Chevron/Left Back to search

4 people have recently viewed this property

Harlech Apartments - Branwen

Harlech, North Wales & Snowdonia (Ref. 1008864)

4.5

Menai Holiday Cottages rating Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon

 • 2 Guests

 • 1 Bedroom

 • 1 Bathroom

 • Pets No

 • Show on map

Features

 • Off road parking
 • Pub/shop < 1 mile
 • Broadband / WiFi

Reviews & Ratings

Accuracy of the listing
Cleanliness
Comfort
Facilities and Maintenance

* Based on a combined average customer score

Group 2 Created with Sketch.

44 Customer Review(s)

 • Jill

  “Heating was not working so had to come home after 2 nights.”

  Quilt had a large coffee stain on it . Bedding generally is looking tired.

  Quilt had a large coffee stain on it . Bedding generally is looking tired.

  - Jill, December 2023

Summary

 • One bedroom: One en-suite king size bedroom
 • Wet-room with shower, loo, hand basin and heated towel rail
 • Open living area with kitchen, dining area and sitting room with iPod docking station, Smart TV & a telescope to make the most of the views
 • Ystafell wely efo gwely maint brenin. Ystafell wlyb gyda cawod, toiled, basn ymolchi a rheilen tywel wedi'i gynhesu
 • Ardal byw agored gyda chegin, ardal fwyta ac ystafell eistedd guda Smart TV, Gorsaf docio iPod a thelesgop i wneud y gorau o'r golygfeydd.
 • Smart TV, telescope and iPod docking station
 • Combination microwave/grill, Bosch oven, grill & hob, cafetiere, fridge with icebox compartment, dishwasher
 • Wifi
 • Linen and towels provided
 • Amenities within walking distance
 • Smart TV, Gorsaf docio iPod, telesgop
 • Microdon, popty Bosch, gril, hob & echdynnu, oergell gyda rhewgell fach
 • Wifi, Darperir llieiniau a thyweli.

The property

Branwen is a luxurious apartment with beautiful views of the castle, sea and mountains beyond.

This first-floor apartment is chic, modern and comfortable.

Escape with your loved one; this property is perfect for couples.

The living room and dining space are bright and airy with tall period windows, adding a classy character feel.

Two sofas, separated by an antique-looking coffee table, a Smart TV, iPod docking station, telescope and dining table seating four complete the room.

The kitchen is designed and stocked to a high standard and includes all the essential cooking utensils to cook romantic dinners for two.

The large double bedroom includes a wall-hung TV, wardrobe and dressing table.

The en-suite is a large wet room containing a WC, wash hand basin and heated towel rail.

For a memorable stay in your own beautifully presented apartment where you can discover the spectacular sights and attractions of North Wales, book Branwen today. In the event your chosen dates are booked, please check the other apartments on site for availability 1008865 – Bendigeidfran, 1008866 - Efnisien, 1008867 - Gwern,1008868 – Matholwch. Note: Special offer to guests: 20% off Cadw Membership Enjoy: Unlimited access to more than 100 historic sites in Wales. 10% off Cadw gift shops. 50% off entry to English Heritage and Historic Scotland sites. FREE entry to English Heritage and Historic Scotland on renewal. FREE entry to Manx National Heritage properties. FREE membership pack including car sticker and full colour map To take advantage of this offer, please look for the instructions in your key collection details Branwen - Fflat foethus gyda golygfeydd hyfryd o'r castell, y môr a'r mynyddoedd y tu hwnt.

Mae'r fflat llawr cyntaf hwn yn gyfoes, modern a chyffyrddus.

Gallwch ddianc yma gyda'ch anwylyd; mae'r eiddo hwn yn berffaith ar gyfer cyplau.

Mae'r ystafell fyw a'r lle bwyta yn llachar ac yn awyrog gyda ffenestri cyfnod tal, gan ychwanegu naws cymeriad clasurol.

Mae dwy soffa yn wynebu ei gilydd, wedi'u gwahanu gan fwrdd coffi hynafol yr olwg.

Mae Smart TV, gorsaf docio iPod, telesgop a bwrdd bwyta ar gyfer 4 yn cwblhau'r ystafell.

Mae'r gegin wedi'i dylunio ac yn cynnwys yr holl offer coginio hanfodol o safon uchel ar gyfer i goginio ciniawau rhamantus ar gyfer dau.

Mae'r ystafell wely ddwbl fawr yn cynnwys teledu ar y wal, cwpwrdd dillad a bwrdd gwisgo. Mae'r ensuite yn ystafell wlyb fawr sy'n cynnwys toiled, basn ymolchi a rheilen tywel wedi'i gynhesu.

Am arhosiad anhygoes mewn fflat hyfryd lle darganfyddwch olygfeydd ac atyniadau ysblennydd Gogledd Cymru, archebwch Branwen heddiw. Os bydd eich dyddiadau dewisedig wedi eu harchebu, gwiriwch argaeledd y fflatiau eraill ar y safle 1008865 – Bendigeidfran, 1008866 - Efnisien, 1008867 - Gwern,1008868 – Matholwch. Nodyn: Cynnig arbennig i westeion: 20% oddi ar Aelodaeth Cadw Mwynhewch: Mynediad diderfyn i fwy na 100 o safleoedd hanesyddol yng Nghymru 10% oddi ar siopau anrhegion Cadw 50% oddi ar fynediad i safleoedd English Heritage a Historic Scotland Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu Mynediad AM DDIM i eiddo Treftadaeth Genedlaethol Manaweg Pecyn aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn I fanteisio ar y cynnig hwn, edrychwch am y cyfarwyddiadau yn eich manylion casglu allweddau. Ynglŷn â'r lleoliad. Harlech. Abermaw 11 milltir; Porthmadog 10 milltir. Wedi'i leoli mewn lleoliad godidog rhwng y mynyddoedd a'r môr, mae tref fach hyfryd Harlech wedi'i gysgodi gan ei chastell mawreddog o'r 13eg ganrif.

Mae Castell Harlech yn cael ei gydnabod fel y mwyaf trawiadol o'r holl rai a adeiladwyd yng Ngogledd Cymru gan Edward I ac sydd â statws Treftadaeth y Byd.

Mae'r dref yn boblogaidd iawn gyda golffwyr, sy'n dod i fwynhau'r cwrs enwog Royal St Davids, tra bod y traeth tywodlyd hardd yn fendigedig ar gyfer hwyl i'r teulu a theithiau cerdded hir.

Mae Harlech yn cynnig amrywiaeth ardderchog o amwynderau gan gynnwys rhai bwytai o ansawdd da, tra bod Parc Cenedlaethol Eryri cyfan, ynghyd â thraethau tywodlyd Bae Aberteifi, i gyd o fewn cyrraedd hawdd.

Note: We are unable to accept bookings with a Sunday arrival date.
Note: This property has a Good Housekeeping Bond of £250
Note: A parking space will be reserved for you. During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car. Further details regarding parking will be in your travel information.
Note: 10% discount for Cadw Members when booking your stay at any of the Harlech Apartments. You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmemberships@golleyslater.co.uk ( telephone 02920786022) quoting your membership number. Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code’.
Note: The load max for the lift is 400KG Maximum and capacity for the lift is 2 persons. Guests must not exceed the maximum capacity and any misuse of the lift by guests may incur repair costs.
Note: Baby equipment is NOT provided
Note: Access statement available on request
Note: Please be aware the lift only goes to the first floor and services Branwen, Bendigeidfran and Efnisien. There are stairs from the 1st floor to Matholwch and Gwern on the the 2nd floor.

Note: This property has a Good Housekeeping bond of £250.

View on map

About the location

HARLECH

Barmouth 11 miles; Porthmadog 10 miles.

Situated in a magnificent position between the mountains and the sea, the delightful small town of Harlech is dominated by its majestic 13th century castle. Harlech Castle is recognised as the most impressive of all those built in North Wales by Edward I and has World Heritage status. The town is very popular with golfers, who come to enjoy the famous Royal St. Davids course, whilst the beautiful sandy beach is wonderful for family fun and long walks. Harlech offers an excellent variety of amenities including some good quality restaurants, whilst the whole of the Snowdonia National Park, together with the sandy beaches of Cardigan Bay, are all within easy reach.

This property offers the following short breaks:

 • Winter
 • Off-season
 • Last minute
 • Christmas