POPULAR REGION! A property was booked in North Wales 5 minutes ago

Harlech 1 - Branwen

Harlech, North Wales & Snowdonia (Ref. 1008864)

 • Rating Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes

 • Sleeps 2

 • Bedrooms 1

 • Bathrooms 1

 • Pets No

 • View on map

Features

 • Icon/Feature/Off-road parking Off road parking
 • Icon/Feature/Shop Pub/shop < 1 mile
 • Icon/Feature/WiFi Broadband / WiFi

Reviews

Group 2 Created with Sketch.

26 Customer Review(s)

 • Mrs Scicluna

  “Lovely apartment, in beautiful location.”

  This one bedroom apartment has everything you need for a comfortable stay. Clean, spacious living area, dishwasher and fully functioning cooker and separate combination oven/grill/microwave. Four lots of crockery/cutlery which meant we had to put the dishwasher on regularly. Wet room was functional, although not a fan of these. We would definitely use this apartment again, and recommend that and Sykescottages.

  This one bedroom apartment has everything you need for a comfortable stay. Clean, spacious living area, dishwasher and fully functioning cooker and separate combination oven/grill/microwave. Four lots of crockery/cutlery which meant we had to put the dishwasher on regularly. Wet room was functional, although not a fan of these. We would definitely use this apartment again, and recommend that and Sykescottages.

  - Mrs Scicluna, July 2021

The property

A luxurious apartment with beautiful views of the castle, sea and mountains beyond.

This first-floor apartment is chic, modern and comfortable.

Escape with your loved one; this property is perfect for couples.

The living room and dining space are bright and airy with tall period windows, adding a classy character feel.

Two sofas face each other, separated by an antique-looking coffee table.

A smart TV, iPod docking station, telescope and dining table seating 4 complete the room.

The kitchen is designed and stocked to a high standard and includes all the essential cooking utensils to cook romantic dinners for two.

The large double bedroom includes a wall-hung TV, wardrobe and dressing table.

The ensuite is a large wet room containing a WC, wash hand basin and heated towel rail.

Stay in your very own beautifully presented apartment and discover the spectacular sights and attractions of North Wales. One bedroom: 1 x ensuite double 1 x wet-room shower, loo, wash hand basin and heated towel rail Open living area with kitchen, dining area and sitting room with iPod docking station, Smart TV and a telescope to make the most of the views iPod docking station Smart TV and a telescope Combination microwave oven & frill, Bosch oven, hob & extractor fan, fridge with freezer compartment Wifi Linen and towels provided amenities in walking distance Note: a parking space will be reserved for you.

During your stay you must display the sign provided in the apartment in your car. Fflat foethus gyda golygfeydd hyfryd o'r castell, y môr a'r mynyddoedd y tu hwnt.

Mae'r fflat llawr cyntaf hwn yn gyfoes, modern a chyffyrddus.

Gallwch ddianc yma gyda'ch anwylyd; mae'r eiddo hwn yn berffaith ar gyfer cyplau.

Mae'r ystafell fyw a'r lle bwyta yn llachar ac yn awyrog gyda ffenestri cyfnod tal, gan ychwanegu naws cymeriad clasurol.

Mae dwy soffa yn wynebu ei gilydd, wedi'u gwahanu gan fwrdd coffi hynafol yr olwg.

Mae Smart TV, gorsaf docio iPod, telesgop a bwrdd bwyta ar gyfer 4 yn cwblhau'r ystafell.

Mae'r gegin wedi'i dylunio ac yn cynnwys yr holl offer coginio hanfodol o safon uchel ar gyfer i goginio ciniawau rhamantus ar gyfer dau.

Mae'r ystafell wely ddwbl fawr yn cynnwys teledu ar y wal, cwpwrdd dillad a bwrdd gwisgo. Mae'r ensuite yn ystafell wlyb fawr sy'n cynnwys toiled, basn ymolchi a rheilen tywel wedi'i gynhesu.

Arhoswch yn eich fflat hyfryd a darganfyddwch olygfeydd ac atyniadau ysblennydd Gogledd Cymru. Crynodeb • Un ystafell wely: 1 x dwbl ensuite • 1 x cawod ystafell wlyb, toiled, basn ymolchi a rheilen tywel wedi'i gynhesu • Ardal byw agored gyda chegin, ardal fwyta ac ystafell eistedd gyda gorsaf docio iPod, Smart TV a thelesgop i wneud y gorau o'r golygfeydd. • Gorsaf docio iPod, Smart TV a thelesgop • Ffwrn a gril microdon cyfuniad, popty Bosch, ffan hob & echdynnu, cafetiere, oergell gyda rhewgell • Wifi • Darperir llieiniau a thyweli • Mwynderau o fewn pellter cerdded • Sylwch: bydd lle parcio yn cael ei gadw ar eich cyfer chi • Yn ystod eich arhosiad, rhaid i chi arddangos yr arwydd a ddarperir yn y fflat yn eich car. Ynglŷn â'r lleoliad Harlech Abermaw 11 milltir; Porthmadog 10 milltir. Wedi'i leoli mewn lleoliad godidog rhwng y mynyddoedd a'r môr, mae tref fach hyfryd Harlech wedi'i gysgodi gan ei chastell mawreddog o'r 13eg ganrif.

Mae Castell Harlech yn cael ei gydnabod fel y mwyaf trawiadol o'r holl rai a adeiladwyd yng Ngogledd Cymru gan Edward I ac sydd â statws Treftadaeth y Byd.

Mae'r dref yn boblogaidd iawn gyda golffwyr, sy'n dod i fwynhau'r cwrs enwog Royal St Davids, tra bod y traeth tywodlyd hardd yn fendigedig ar gyfer hwyl i'r teulu a theithiau cerdded hir.

Mae Harlech yn cynnig amrywiaeth ardderchog o amwynderau gan gynnwys rhai bwytai o ansawdd da, tra bod Parc Cenedlaethol Eryri cyfan, ynghyd â thraethau tywodlyd Bae Aberteifi, i gyd o fewn cyrraedd hawdd. Nodyn: Bydd lle parcio yn cael ei gadw ar eich cyfer chi.

Yn ystod eich arhosiad, rhaid i chi arddangos yr arwydd a ddarperir yn y fflat yn eich car.

Bydd mwy o fanylion am barcio yn eich gwybodaeth teithio.

Nodyn: Mae aelodaeth CADW yn sicrhau gostyngiad o 20%

Summary

 • One bedroom: 1 x ensuite double
 • 1 x wet-room shower, loo, wash hand basin and heated towel rail
 • Open living area with kitchen, dining area and sitting room with iPod docking station, Smart TV & a telescope to make the most of the views. Note: CADW membership is a 20% discount
 • You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, quoting your membership number
 • Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code.
 • iPod docking station, Smart TV & a telescope
 • Combination microwave oven & grill, Bosch oven, hob & extractor fan, cafetiere, fridge with freezer compartment
 • Wifi
 • Linen and towels provided
 • Amenities in walking distance
 • Note: a parking space will be reserved for you
 • During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car.

About the location

HARLECH

Barmouth 11 miles; Porthmadog 10 miles.

Situated in a magnificent position between the mountains and the sea, the delightful small town of Harlech is dominated by its majestic 13th century castle. Harlech Castle is recognised as the most impressive of all those built in North Wales by Edward I and has World Heritage status. The town is very popular with golfers, who come to enjoy the famous Royal St. Davids course, whilst the beautiful sandy beach is wonderful for family fun and long walks. Harlech offers an excellent variety of amenities including some good quality restaurants, whilst the whole of the Snowdonia National Park, together with the sandy beaches of Cardigan Bay, are all within easy reach.

Note: We are unable to accept bookings with a Sunday arrival date.
Note: A parking space will be reserved for you. During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car. Further details regarding parking will be in your travel information.
Note: CADW membership is a 20% discount. You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, quoting your membership number. Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code.
Note: The load max for the lift is 400KG Maximum, capacity for the lift is 2 persons, guests must not exceed the maximum capacity and any misuse of the lift by guests may incur repair costs.

This property offers the following short breaks:

 • Winter
 • Off-season
 • Last minute
 • Christmas