Secure your holiday for £20. Limited availability, could end at any time.
All available departures from 23/01/24. Selected properties only.T&Cs apply
Icon/Navigation/Chevron/Left Back to search

7 people have recently viewed this property

Harlech Apartments - Bendigeidfran

Harlech, North Wales & Snowdonia (Ref. 1008865)

4.5

Menai Holiday Cottages rating Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon Tourist Board ratings icon

 • 2 Guests

 • 1 Bedroom

 • 1 Bathroom

 • Pets No

 • Show on map

Features

 • Off road parking
 • Highchair available
 • Pub/shop < 1 mile
 • Broadband / WiFi

Reviews & Ratings

Accuracy of the listing
Cleanliness
Comfort
Facilities and Maintenance

* Based on a combined average customer score

Group 2 Created with Sketch.

46 Customer Review(s)

 • Sue

  “Me and my partner stayed for two days, beautiful apartment.”

  The kitchen blinds fell down on our stay. Property is way too hot but overall lovely place lots of walks and fell in love with charming village

  The kitchen blinds fell down on our stay. Property is way too hot but overall lovely place lots of walks and fell in love with charming village

  - Sue, October 2023

Summary

 • One bedroom: 1 x super king (zip/link option can be made as twin beds by request), 1 x wet-room has a shower with drencher head, loo and hand basin
 • Open living area with kitchen, dining area and sitting room. Un ystafell wely: Super king (gellir gwneud cais i gael opsiwn zip/link fel gwelyau sengl)
 • Ystafell ymolchi gyda chawod â phen trochi, toiled a basn golchi dwylo.Ystafell fyw agored gyda chegin, ardal fwyta a lolfa.
 • iPod docking station, Smart TV
 • Bosch oven, grill & hob, microwave, cafetiere, fridge with icebox compartment
 • WiFi
 • Linen and towels provided
 • Vibrating pillow pad available
 • Amenities on your doorstep
 • Note: there are no doors to any of the rooms as it's all open plan (other than the bathroom with a frosted glass door)
 • Gorsaf docio iPod, teledu clyfar
 • Microdon, popty, grill, hob, cafetiere, oergell gyda silff rewgell
 • Wifi
 • Llieiniau a thywelion wedi’i darparu
 • Pad clustog dirgrynol
 • Nodir: Nid oes drysau i unrhyw un o'r ystafelloedd gan fod y cyfan yn gynllun agored (ac eithrio'r ystafell ymolchi gyda drws gwydr barugog).

The property

Bendigeidfran is a lovely first floor holiday apartment next to the majestic castle in Harlech!

Offering quality furnishings and stunning views of the castle with the sea and mountains beyond, this is a stylish first floor holiday apartment that has real comfort and a chic feel.

The living space is modern and open plan to include the kitchen, sitting and dining areas.

It has been designed to offer easy maneuverability around the furniture.

The sitting area has comfortable sofas and views out towards the gorgeous castle and the sand dunes beyond.

For entertainment there’s a flat screen TV, Smart TV and iPod docking station. The large bedroom has deep-pile carpet which feels lovely underfoot and a wall hung TV.

The super king bed is zip n link and can be made up as a twin on request.

The contemporary walk in wet-room has a shower with drencher head, loo and hand basin. Bendigeidfran is the largest of the holiday apartments set in this building nestled in the grounds of the castle.

Whilst the visitors centre, castle and cafe are open in the daytime, they close at night so they won’t disturb you.

As well as having the castle close by, there are also a few restaurants, cafes and a shop, as well as, a stunning Blue Flag sandy beach and a golf course.

Why not explore even more of Snowdonia too, such as, popular Barmouth, Beddgelert or Llanberis.

You’re sure to have the perfect holiday in North Wales from this holiday apartment, whether you want to relax or looking for a more active break. In the event your chosen dates are booked, please check the other apartments on site for availability 1008864- Branwen, 1008866 - Efnisien, 1008867 - Gwern,1008868 – Matholwch. Note: Special offer to guests: 20% off Cadw Membership Enjoy: Unlimited access to more than 100 historic sites in Wales 10% off Cadw gift shops 50% off entry to English Heritage and Historic Scotland sites FREE entry to English Heritage and Historic Scotland on renewal FREE entry to Manx National Heritage properties FREE membership pack including car sticker and full colour map To take advantage of this offer, please look for the instructions in your key collection details.

Mae Bendigeidfran yn fflat gwyliau llawr cyntaf hyfryd wrth ymyl y castell mawreddog yn Harlech!

Yn cynnig dodrefn o safon a golygfeydd godidog o’r castell gyda’r môr a’r mynyddoedd y tu hwnt, mae hwn yn fflat gwyliau llawr cyntaf chwaethus sydd â chysur gwirioneddol a naws chic. Mae'r gofod byw yn fodern ac yn gynllun agored i gynnwys y gegin, yr ardaloedd eistedd a bwyta.

Fe'i cynlluniwyd i gynnig hyblygrwydd hawdd o amgylch y dodrefn.

Mae gan y man eistedd soffas cyfforddus a golygfeydd allan tuag at y castell hyfryd a'r twyni tywod y tu hwnt.

Ar gyfer adloniant mae teledu sgrin fflat, teledu clyfar a gorsaf ddocio iPod. Mae gan yr ystafell wely fawr garped pentwr dwfn sy'n teimlo'n hyfryd dan draed a theledu wal.

Mae'r gwely super king yn ddolen zip a gellir ei wneud i fyny fel gefell ar gais. Mae'r ystafell gerdded gyfoes yn yr ystafell wlyb yn cynnwys cawod gyda phen drencher, toiled a basn dwylo. Bendigeidfran yw'r mwyaf o'r fflatiau gwyliau yn yr adeilad hwn sy'n swatio ar dir y castell.

Tra bod y ganolfan ymwelwyr, y castell a’r caffi ar agor yn ystod y dydd, maen nhw’n cau gyda’r nos fel nad ydyn nhw’n tarfu arnoch chi.

Yn ogystal â chael y castell gerllaw, mae yna hefyd ychydig o fwytai, caffis a siop, yn ogystal â thraeth tywodlyd Baner Las syfrdanol a chwrs golff.

Beth am grwydro hyd yn oed yn fwy o Eryri hefyd, fel y Bermo, Beddgelert neu Lanberis.

Rydych chi’n siŵr o gael y gwyliau perffaith yng Ngogledd Cymru o’r fflat gwyliau hwn, p’un a ydych am ymlacio neu’n chwilio am wyliau mwy egnïol. Os bydd eich dyddiadau dewisedig wedi eu harchebu, gwiriwch argaeledd y fflatiau eraill ar y safle 1008864 - Branwen, 1008866 - Efnisien, 1008867 - Gwern,1008868 – Matholwch. Nodyn: Cynnig arbennig i westeion: 20% oddi ar Aelodaeth Cadw Mwynhewch: Mynediad diderfyn i fwy na 100 o safleoedd hanesyddol yng Nghymru 10% oddi ar siopau anrhegion Cadw 50% oddi ar fynediad i safleoedd English Heritage a Historic Scotland Mynediad AM DDIM i English Heritage a Historic Scotland wrth adnewyddu Mynediad AM DDIM i eiddo Treftadaeth Genedlaethol Manaweg Pecyn aelodaeth AM DDIM yn cynnwys sticer car a map lliw llawn I fanteisio ar y cynnig hwn, edrychwch am y cyfarwyddiadau yn eich manylion casglu allweddau. Lleoliad. HARLECH. Abermaw 11 milltir; Porthmadog 10 milltir. Wedi'i leoli mewn safle godidog rhwng y mynyddoedd a'r môr, mae Harlech yn dref fach hyfryd sy’n cael ei ddominyddu gan ei chastell mawreddog o'r 13eg ganrif.

Mae Castell Harlech yn cael ei gydnabod fel yr un mwyaf trawiadol o'r holl rai a adeiladwyd yng Ngogledd Cymru gan Edward I ac mae ganddo statws Treftadaeth y Byd.

Mae'r dref yn boblogaidd iawn gyda golffwyr, sy'n dod i fwynhau’r cwrs enwog Dewi Sant Brenhinol, tra bod y traeth tywodlyd prydferth yn wych ar gyfer hwyl i'r teulu a theithiau cerdded hir.

Mae Harlech yn cynnig amrywiaeth ardderchog o amwynderau gan gynnwys llefydd bwyta o ansawdd da, tra bod Parc Cenedlaethol Eryri, ynghyd â thraethau tywodlyd Bae Ceredigion, i gyd yn hawdd i'w cyrraedd.

Note: We are unable to accept bookings with a Sunday arrival date.
Note: This property has a Good Housekeeping Bond of £250
Note: A parking space will be reserved for you. During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car. Further details regarding parking will be in your travel information.
Note: Unless requested, the bed will be made up as a super king.
Note: Baby equipment is NOT provided
Note: 10% discount for Cadw Members when booking your stay at any of the Harlech Apartments. You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmemberships@golleyslater.co.uk ( telephone 02920786022) quoting your membership number. Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code’.
Note: The load max for the lift is 400KG Maximum and capacity for the lift is 2 persons. Guests must not exceed the maximum capacity and any misuse of the lift by guests may incur repair costs.
Note: Access statement available on request
Note: Vibrating pillow pad available
Note: Please be aware the lift only goes to the first floor and services Branwen, Bendigeidfran and Efnisien. There are stairs from the 1st floor to Matholwch and Gwern on the the 2nd floor.

Note: This property has a Good Housekeeping bond of £250.

View on map

About the location

HARLECH

Barmouth 11 miles; Porthmadog 10 miles.

Situated in a magnificent position between the mountains and the sea, the delightful small town of Harlech is dominated by its majestic 13th century castle. Harlech Castle is recognised as the most impressive of all those built in North Wales by Edward I and has World Heritage status. The town is very popular with golfers, who come to enjoy the famous Royal St. Davids course, whilst the beautiful sandy beach is wonderful for family fun and long walks. Harlech offers an excellent variety of amenities including some good quality restaurants, whilst the whole of the Snowdonia National Park, together with the sandy beaches of Cardigan Bay, are all within easy reach.

This property offers the following short breaks:

 • Winter
 • Off-season
 • Last minute
 • Christmas