6 people have recently viewed this property

Harlech 2 - Bendigeidfran

Harlech, North Wales & Snowdonia (Ref. 1008865)

Sykes rating Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes

Features

 • Icon/Feature/Off-road parking Off road parking
 • Icon/Feature/Baby-friendly Cot available
 • Icon/Feature/Baby-friendly Highchair available
 • Icon/Feature/Shop Pub/shop < 1 mile
 • Icon/Feature/WiFi Broadband / WiFi

Reviews & Ratings

Accuracy of the listing
Cleanliness
Comfort
Facilities

* Based on a combined average customer score

Group 2 Created with Sketch.

25 Customer Review(s)

 • “Stay here once or twice a year a really good accessible apartment.”

  Amazing view of castle and the sea beyond.

  Amazing view of castle and the sea beyond.

  - Mr Ryan, October 2021

The property

Harlech 2 - Bendigeidfran is a lovely first floor holiday apartment in Harlech next to the majestic castle in Harlech!

Offering quality furnishings, stunning views of the castle with the sea and mountains beyond, this is a stylish first floor holiday apartment that has real comfort and a chic feel.

This is one of five apartments in a complex in the grounds of historic Harlech castle. "One of five luxury apartments in the grounds of the medieval Harlech Castle, it is the largest of the five.

From here you can enjoy access to some of Cadw's most popular heritage sites!" One bedroom: 1 x super king (zip/link option can be made as twin beds by request), 1 x wet-room has a shower with drencher head, loo and a low wash hand basin.

There is a pull down seat in the shower, Open living area with kitchen, dining area and sitting room with iPod docking station, Smart TV. Combination microwave oven & grill, Bosch oven, hob & extractor fan, cafetiere, fridge with freezer compartment.

Wifi.

Linen and towels provided.

Amenities on your doorstep.

Note: there are no doors to any of the rooms as it's all open plan (other than bathroom with frosted glass door).

Note: A parking space will be reserved for you.

During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car. Mae'r fflat gwyliau hyfryd hwn yn Harlech ar y llawr cyntaf.

Dyma'r mwyaf o bum fflat moethus.

Wedi’i addurno’n chwaethus, mae'n bendant yn le gwych i ymlacio!

"Un o bum fflat moethus ar dir Castell canoloesol Harlech, y mwyaf o'r pump.

" Mae aelodau Cadw yn cael gostyngiad o 20%!

Gallwch ofyn am y cod ostyngiad drwy gysylltu â thîm aelodaeth Cadw ar cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, gan nodi eich rhif aelodaeth. Crynodeb • Un ystafell wely: 1 x super king (gellir gwneud cais i gael opsiwn zip/link fel gwelyau dwbl), 1 x ystafell ymolchi gyda chawod â phen trochi, toiled a basn golchi dwylo isel • Mae yna sedd yn y gawod lle bo modd ei dynnu i lawr, ystafell fyw agored gyda chegin, ardal fwyta a lolfa gyda gorsaf ddocio iPod, teledu clyfar. • Cyfuniad o ffwrn microdon a gril, popty Bosch, hob a gwyntyll echdynnu, cafetiere, oergell gyda silff rewgell • Wifi • Llieiniau a thywelion wedi’i darparu • Llety hygyrch • Amwynderau ar garreg eich drws • Nodyn: does dim drysau i unrhyw un o'r ystafelloedd gan ei fod i gyd yn gynllun agored (heblaw ystafell ymolchi gyda drws gwydr barugog) • Noder: Bydd lle parcio yn cael ei gadw ar eich cyfer • Yn ystod eich arhosiad, bydd rhaid arddangos yr arwydd a ddarperir yn y fflat yn eich car. Am y lleoliad HARLECH Abermaw 11 milltir; Porthmadog 10 milltir. Wedi'i leoli mewn safle godidog rhwng y mynyddoedd a'r môr, mae Harlech yn dref fach hyfryd sy’n cael ei ddominyddu gan ei chastell mawreddog o'r 13eg ganrif.

Mae Castell Harlech yn cael ei gydnabod fel yr un mwyaf trawiadol o'r holl rai a adeiladwyd yng Ngogledd Cymru gan Edward I ac mae ganddo statws Treftadaeth y Byd.

Mae'r dref yn boblogaidd iawn gyda golffwyr, sy'n dod i fwynhau’r cwrs enwog Dewi Sant Brenhinol, tra bod y traeth tywodlyd prydferth yn wych ar gyfer hwyl i'r teulu a theithiau cerdded hir.

Mae Harlech yn cynnig amrywiaeth ardderchog o amwynderau gan gynnwys rhai bwytai o ansawdd da, tra bod Parc Cenedlaethol Eryri, ynghyd â thraethau tywodlyd Bae Ceredigion, i gyd yn hawdd i'w cyrraedd. Noder: Bydd lle parcio yn cael ei gadw ar eich cyfer.

Yn ystod eich arhosiad, bydd rhaid arddangos yr arwydd a ddarperir yn y fflat yn eich car.

Bydd rhagor o fanylion am barcio ar gael yn eich gwybodaeth am deithio. Noder: Oni ofynnir am hynny, bydd gwelyau'n rhai superking. Noder: Mae aelodau CADW yn cael gostyngiad o 20%

Summary

 • One bedroom: 1 x super king (zip/link option can be made as twin beds by request), 1 x wet-room has a shower with drencher head, loo and a low wash hand basin
 • Open living area with kitchen, dining area and sitting room with iPod docking station, Smart TV. Note: CADW membership is a 20% discount
 • You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, quoting your membership number
 • Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code.
 • Combination microwave oven & grill, Bosch oven, hob & extractor fan, cafetiere, fridge with freezer compartment
 • Wifi
 • Linen and towels provided.
 • Amenities on your doorstep
 • Note: there are no doors to any of the rooms as it's all open plan (other than bathroom with frosted glass door)
 • Note: A parking space will be reserved for you
 • During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car.

About the location

HARLECH

Barmouth 11 miles; Porthmadog 10 miles.

Situated in a magnificent position between the mountains and the sea, the delightful small town of Harlech is dominated by its majestic 13th century castle. Harlech Castle is recognised as the most impressive of all those built in North Wales by Edward I and has World Heritage status. The town is very popular with golfers, who come to enjoy the famous Royal St. Davids course, whilst the beautiful sandy beach is wonderful for family fun and long walks. Harlech offers an excellent variety of amenities including some good quality restaurants, whilst the whole of the Snowdonia National Park, together with the sandy beaches of Cardigan Bay, are all within easy reach.

Note: We are unable to accept bookings with a Sunday arrival date.
Note: A parking space will be reserved for you. During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car. Further details regarding parking will be in your travel information.
Note: Unless requested, beds will be made up as a superking.
Note: CADW membership is a 20% discount. You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, quoting your membership number. Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code.
Note: The load max for the lift is 400KG Maximum, capacity for the lift is 2 persons, guests must not exceed the maximum capacity and any misuse of the lift by guests may incur repair costs.

This property offers the following short breaks:

 • Winter
 • Off-season
 • Last minute
 • Christmas