POPULAR REGION! A property was booked in North Wales 4 minutes ago

6 people have recently viewed this property

Harlech 3 - Efnisien

Harlech, North Wales & Snowdonia (Ref. 1008866)

 • Rating Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes

 • Sleeps 2

 • Bedrooms 1

 • Bathrooms 1

 • Pets No

 • View on map

 • Rating Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes

 • Sleeps 2

 • Bedrooms 1

 • Bathrooms 1

 • Pets No

 • View on map

Features

 • Icon/Feature/Off-road parking Off road parking
 • Icon/Feature/Baby-friendly Cot available
 • Icon/Feature/Baby-friendly Highchair available
 • Icon/Feature/Shop Pub/shop < 1 mile
 • Icon/Feature/WiFi Broadband / WiFi
 • Mr Palmer

  “A really well appointed apartment, excellent facilities and perfect location for the castle.”

  ...

  The beaches nearby are simply stunning, a short drive from the apartment. We did notice that the air blower in the apartment was a year overdue its PAT test and there was some rubbish (including used tissues!) left in a vase in the bedroom, so that hadn't been cleaned properly. That's laziness from someone staying there prior to us, you wouldn't normally put rubbish in a vase and no doubt the cleaner(s) wouldn't think to check inside. But overall the cleanliness was brilliant, especially in this current COVID-19 situation. One thing that did disappoint was the lack of shops and eateries in Harlech, we had no idea that it was so small. But overall we would return given the chance as the scenery was beautiful and the peace and quiet very welcome.

The property

One of five fabulous luxury holiday apartments.

On the first floor, this apartment is modern, trendy, tastefully decorated and furnished.

Less than a minute to the nearest shops on the High Street in Harlech or a super short drive to the stunning Harlech golf course and blue flag beach! "One of five luxury apartments in the grounds of the medieval Harlech Castle, sleeping two people.

With a 3 day complimentary 'Explorer pass' you can enjoy access to some of Cadw's most popular heritage sites!" One bedroom: 1 x super king (zip/link option twin beds by prior request), 1 x shower room with shower, heated towel rail, wash hand basin and loo.

Open living area with kitchen, dining area and sitting room with iPod docking station, Smart TV, Combined microwave Bosch oven & griklk, oven& hob, fridge with small freezer compartment Wifi Linen and towels are provided Amenities in walking distance Note: a parking space will be reserved for you.

During your stay you must display the sign provided in the apartment in your car. Note: Efnisien is located at the back of the building and therfore does not have the same castle view as the other apartments. Un o bum fflat gwyliau moethus gwych. Ar y llawr cyntaf, mae'r fflat hwn yn fodern, ffasiynol ac wedi'i addurno a'i ddodrefnu'n chwaethus. Llai na munud i'r siopau agosaf ar y Stryd Fawr yn Harlech gyda thaith fer iawn i’r cwrs golff nodedig Harlech heb son am y traeth gyda’r faner las!

"Un o bum fflat moethus ar dir Castell canoloesol Harlech, yn cysgu dau o bobl. Gyda thocyn Explorer 3 diwrnod am ddim gallwch fwynhau fynediad i rai o’r safleoedd treftadaeth mwyaf poblogaidd sydd dan ofal Cadw.

Mae aelodau Cadw yn derbyn gostyngiad o 10%! Gallwch dderbyn y cod disgownt trwy gysylltu â thîm aelodaeth Cadw yn cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, gan ddyfynnu eich rhif aelodaeth. Crynodeb • Un ystafell wely: 1 x maint y brenin mawr (dewis ar gael i’w wneud yn ddau wely ar wahân), • 1 x ystafell gawod gyda chawod, rheilen tywel wedi'i gynhesu, basn ymolchi a thoiled, Ystafell fyw agored gyda chegin, ardal fwyta ac ystafell eistedd gyda doc iPod, Teledu Clyfar. • Gorsaf iPod, Teledu Clyfar a microdon gyfun, popty a gril Bosch, popty/ffwrn a hob, oergell gyda rhewgell fach • Wi-Fi • Darperir llieiniau a thyweli • Cyfleusterau o fewn pellter cerdded cyfleus. • Sylwch: bydd lle parcio yn cael ei gadw ar eich cyfer. • Yn ystod eich arhosiad, rhaid i chi arddangos yr arwydd a ddarperir yn y fflat ar eich car • Nodyn: Mae Efnisien yng nghefn yr adeilad ac felly nid oes ganddo'r un golygfeydd o'r castell o’i gymharu â'r fflatiau eraill. Ynglŷn â'r lleoliad Harlech Abermaw 11 milltir; Porthmadog 10 milltir. Wedi'i leoli mewn lleoliad godidog rhwng y mynyddoedd a'r môr, mae tref fach hyfryd Harlech wedi'i chysgodi gan ei chastell mawreddog o'r 13eg ganrif.

Mae Castell Harlech yn cael ei gydnabod fel un o’r cestyll mwyaf trawiadol o'r holl gestyll a adeiladwyd yng ngogledd Cymru gan Edward I ac sydd â statws Treftadaeth y Byd.

Mae'r dref yn boblogaidd iawn gyda golffwyr gan fod cyfle i fwynhau cwrs golff enwog y Royal St Davids.

Mae’r traeth yn aduniad arbennig gyda’i draeth tywodlyd hyfryd fydd yn siŵr o blesio pawb o’r teulu heb son am deithiau cerdded nodedig.

Mae Harlech yn cynnig amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau gan gynnwys tai bwyta o safon uchel, tra bod Parc Cenedlaethol Eryri yn gyforiog o lefydd i ymweld â nhw heb son am draethau eraill Bae Ceredigion. Nodyn: Bydd lle parcio yn cael ei gadw ar eich cyfer.

Yn ystod eich arhosiad, mae'n rhaid i chi arddangos yr arwydd a ddarperir yn y fflat ar eich car.

Bydd mwy o fanylion am barcio yn eich pecyn gwybodaeth.

Nodyn: Mae Efnisien yng nghefn yr adeilad ac felly nid oes ganddo'r un golygfeydd â'r fflatiau eraill.

Nodyn: Oni ofynnir yn wahanol bydd y gwely’r brenin mawr yn ei le.

Nodyn: Mae aelodaeth CADW yn sicrhau gostyngiad o 10%

Summary

 • One bedroom: 1 x super king (zip/link option twin beds available by request), 1 x shower room with shower, heated towel rail, wash hand basin and loo, Open living area with kitchen, dining area and sitting room with iPod docking station, Smart TV. Note: CADW membership is a 10% discount
 • You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, quoting your membership number
 • Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code
 • iPod docking station, Smart TV &
 • Combined microwave, Bosch oven & grill, oven & hob, fridge with small freezer compartment
 • Wifi
 • Linen and towels are provided
 • Amenities in walking distance
 • Note: a parking space will be reserved for you
 • During your stay you must display the sign provided in the apartment in your car
 • Note: Efnisien is located at the back of the building and therefore does not have the same castle views as the other apartments.

About the location

HARLECH

Barmouth 11 miles; Porthmadog 10 miles.

Situated in a magnificent position between the mountains and the sea, the delightful small town of Harlech is dominated by its majestic 13th century castle. Harlech Castle is recognised as the most impressive of all those built in North Wales by Edward I and has World Heritage status. The town is very popular with golfers, who come to enjoy the famous Royal St. Davids course, whilst the beautiful sandy beach is wonderful for family fun and long walks. Harlech offers an excellent variety of amenities including some good quality restaurants, whilst the whole of the Snowdonia National Park, together with the sandy beaches of Cardigan Bay, are all within easy reach.

Note: We are unable to accept bookings with a Sunday arrival date.
Note: A parking space will be reserved for you. During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car. Further details regarding parking will be in your travel information.
Note: Efnisien is located at the back of the building and therefore does not have the same views as the other apartments.
Note: Unless requested, beds will be made up as a superking.
Note: CADW membership is a 10% discount. You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, quoting your membership number. Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code.

This property offers the following short breaks:

 • Winter
 • Off-season
 • Last minute
 • Christmas
paper-airoplane-icon Created with Sketch.

Sign up for exclusive offers and discounts sent straight to your inbox

Uh oh! An error occurred, could you double-check your email?

Tick Created with Sketch.

Thank You! You have subscribed successfully