POPULAR REGION! A property was booked in North Wales 11 minutes ago

Harlech 4 - Gwern

Harlech, North Wales & Snowdonia (Ref. 1008867)

 • Rating Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes Icon/Rating/Sykes

 • Sleeps 2

 • Bedrooms 1

 • Bathrooms 1

 • Pets No

 • View on map

Features

 • Icon/Feature/Off-road parking Off road parking
 • Icon/Feature/Shop Pub/shop < 1 mile
 • Icon/Feature/WiFi Broadband / WiFi

Reviews

Group 2 Created with Sketch.

19 Customer Review(s)

 • Ms Handley

  “Fantastic apartment directly opposite Harlech Castle.”

  Very comfortable and well equipped.

  Very comfortable and well equipped.

  - Ms Handley, April 2021

The property

One of five fabulous luxury holiday apartments.

On the second floor, this apartment is modern, trendy and tastefully decorated and furnished.

Less than a minute to the nearest shops on the High Street in Harlech or a super short drive to the stunning Harlech golf course! "One of five luxury apartments in the grounds of the medieval Harlech Castle, sleeping two people.

You will be able enjoy access to some of Cadw's most popular heritage sites from here." One bedroom: 1 x ensuite double 1 x shower room with shower, heated towel rail, wash hand basin and loo. open living area with kitchen, dining area and sitting room with iPod docking station, Smart TV, Microwave, Bosch oven, hob & grill, fridge with freezer compartment Wifi Linen and towels provided Amenities in walking distance Note: a parking space will be reserved for you.

during your stay you must display the sign provided in the apartment in your car. Un o bum fflat gwyliau moethus gwych.

Ar yr ail lawr, mae'r fflat hwn yn fodern, yn ffasiynol ac wedi'i addurno a'i ddodrefnu'n chwaethus.

Llai na munud i'r siopau agosaf ar y Stryd Fawr yn Harlech neu i ymweld â chwrs golff syfrdanol Harlech!

Un o bum fflat moethus ar dir Castell canoloesol Harlech sy’n cysgu dau o bobl.

Mae aelodau Cadw yn derbyn gostyngiad o 20%!

Gallwch dderbyn y cod disgownt trwy gysylltu â thîm aelodaeth Cadw yn cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, gan ddyfynnu eich rhif aelodaeth. Crynodeb • Un ystafell wely: 1 x dwbl ensuite • 1 x ystafell gawod gyda chawod, rheilen tywelion wedi'i gynhesu, basn ymolchi a thoiled • Ardal fyw agored gyda chegin, ardal fwyta ac ystafell eistedd gyda gorsaf docio iPod a theledu clyfar. • Gorsaf docio iPod, Teledu clyfar • Microdon, popty/ffwrn Bosch, hob a gril, oergell gyda rhewgell • Wi-Fi • Darperir llieiniau a thywelion • Cyfleusterau o fewn pellter cerdded • Sylwch: bydd lle parcio yn cael ei gadw ar eich cyfer • Yn ystod eich arhosiad fe fydd yn ofynnol i chi arddangos yr arwydd a ddarperir yn y fflat ar eich car. Ynglŷn â'r lleoliad Harlech Abermaw 11 milltir; Porthmadog 10 milltir. Wedi'i leoli mewn lleoliad godidog rhwng y mynyddoedd a'r môr, mae tref fach hyfryd Harlech wedi'i chysgodi gan ei chastell mawreddog o'r 13eg ganrif.

Mae Castell Harlech yn cael ei gydnabod fel y castell mwyaf trawiadol o'r holl gestyll a adeiladwyd yng ngogledd Cymru gan Edward I ac sydd â statws Treftadaeth y Byd.

Mae'r dref yn boblogaidd iawn gyda golffwyr, sy'n dod i fwynhau cwrs enwog Royal St Davids, tra bod y traeth tywodlyd hardd yn fendigedig ar gyfer y teulu cyfan heb son am y teithiau cerdded hir.

Mae Harlech yn cynnig amrywiaeth ardderchog o gyfleusterau a llefydd i ymweld â nhw gan gynnwys tai bwytai o safon uchel heb son am Barc Cenedlaethol Eryri ynghyd â thraethau tywodlyd Bae Ceredigion, i gyd o fewn cyrraedd hwylus. Nodyn: Bydd lle parcio yn cael ei gadw ar eich cyfer.

Yn ystod eich arhosiad, rhaid i chi arddangos yr arwydd a ddarperir yn y fflat ar eich car.

Bydd mwy o fanylion am barcio yn eich pecyn gwybodaeth.

Nodyn: Mae aelodau CADW yn derbyn gostyngiad o 20%

Summary

 • One bedroom: 1 x ensuite double
 • 1 x shower room with shower, heated towel rail, wash hand basin and loo
 • Open living area with kitchen, dining area and sitting room with iPod docking station, Smart TV. Note: CADW membership is a 20% discount
 • You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, quoting your membership number
 • Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code.
 • iPod docking station, Smart TV
 • Microwave, Bosch oven, hob & grill, fridge with freezer compartment
 • Wifi
 • Linen and towels provided
 • Amenities in walking distance
 • Note: a parking space will be reserved for you
 • During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car.

About the location

HARLECH

Barmouth 11 miles; Porthmadog 10 miles.

Situated in a magnificent position between the mountains and the sea, the delightful small town of Harlech is dominated by its majestic 13th century castle. Harlech Castle is recognised as the most impressive of all those built in North Wales by Edward I and has World Heritage status. The town is very popular with golfers, who come to enjoy the famous Royal St. Davids course, whilst the beautiful sandy beach is wonderful for family fun and long walks. Harlech offers an excellent variety of amenities including some good quality restaurants, whilst the whole of the Snowdonia National Park, together with the sandy beaches of Cardigan Bay, are all within easy reach.

Note: We are unable to accept bookings with a Sunday arrival date.
Note: A parking space will be reserved for you. During your stay, you must display the sign provided in the apartment in your car. Further details regarding parking will be in your travel information.
Note:CADW membership is a 20% discount. You can request the discount code by contacting the Cadw membership team at cadwmembership@equinoxcommunications.co.uk, quoting your membership number. Then call our reservations team to make the booking quoting the discount code.

This property offers the following short breaks:

 • Winter
 • Off-season
 • Last minute
 • Christmas